Search News Posts

  • Telefon: (+40) 0734.340.614

  • Fax: (+40) 031.104.12.68

Home

Consultanta fonduri europene

Consultanta fonduri europene

consultanta-fonduriFinantari 2014 – 2020

Fonduri Europene

  • Programul National de Dezvoltare Rurala
  • Programul Operational Regional
  • Programul Operational Capital Uman
  • Programul Operational Competitivitate
  • Programul Operational Infrastructura Mare

Ajutoare de Stat

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, plafonul maxim pentru creditele de angajament, conform Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 şi Hotărârii Guvernului nr.797/2012, cumulat pentru cele două HG-uri, este de 3,22 miliarde lei.

  • H.G. 1680/2008: SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PRIVIND ASIGURAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE
  • H.G. 727/2012:  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTITIILOR CARE  PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR NOI ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

Programe Nationale

In curs de aprobare pentru perioada urmatoare.

Granturi elvetiene

Programul de Cooperare Romania – Elvetia isi propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale existente între România și țările mai dezvoltate ale Uniunii Europene prin finanțarea de proiecte în valoare de 180 milioane franci elvețieni. România va putea accesa aceste granturi până în decembrie 2014. Plăţile şi durata de implementare se desfăşoară pe o perioadă de zece ani, respectiv până în 2019.

Contribuţia financiară elveţiană distribuită pe Fonduri Tematice și alocările financiare indicative :
Securitate
– până la 18 milioane CHF
Reforme în domeniul sănătăţii – până la 10 milioane CHF
Reforme privind societatea civilă şi incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile – până la 27,8 milioane CHF
Burse, cercetare şi instruire vocaţională -până la 19,75 milioane CHF
Parteneriate şi  Suport pentru Experţi – până la 8 milioane CHF

CALENDAR LANSARI – Link catre Ministerul Fondurilor Europene http://www.maeur.ro/

LINKURI UTILE: