Search News Posts

  • Telefon: (+40) 0734.340.614

  • Fax: (+40) 031.104.12.68

Home

Programe structurale

Programe structurale

Register today and gain access to our online workshops

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

Toate detaliile

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

Toate detaliile

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii

Toate detaliile

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Toate detaliile